תרומות

ילדי עמותת לילך זקוקים לכם...

 

ישנה אפשרות להעמיד תרומה לעמותה, או, לחלופין, לייעד את התרומה למועדונית מסוימת בדרך של "אימוץ" המועדונית, בנוסף, ניתן לשלב את התרומה למועדונית יחד עם תרומה של גורם אחר התורם לעמותה ואשר תרומתו תיועד אף היא, באופן ספציפי, למועדונית.

 

 אנו מקווים כי תעתרו לבקשתנו להעמדת תרומה לתמיכה בהמשך פעילותה של עמותת לילך למען ילדי המועדוניות.

 

התרומה תאפשר לנו להמשיך במשימה החשובה העומדת בפנינו, להוביל את ילדי המועדוניות ממצב של סיכון והדרדרות למצב של סיכוי ותקווה לעתיד טוב יותר, כי הילדים של היום הם המבוגרים של מחר, ולכולם מגיעה הזדמנות לרווחה, בריאות ולשובע.